Komplex diagnosztika

ISMERI ÖN GYERMEKE KÉPESSÉGEIT?
SZERETNÉ TUDNI, HOGY MILYEN FEJLESZTÉSRE VAN SZÜKSÉGE A SIKERES ISKOLAKEZDÉSHEZ?


Nehezen megy a tanULÁS, de nem tudja, miért?
TEHETSÉGESNEK ÉRZI A GYERMEKÉT VALAMIBEN?
Személyre szabott, intenzív felmérést keres?

Segítünk eljutni a célig!

A Felmérés folyamata

 1. Pedagógiai vizsgálat: a 2 × 60 perces fejlesztő-pedagógiai vizsgálat során részletes felmérésre kerülnek: készség- és részképesség struktúra fejlettségi szintje; nyelvi területek; diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia (helyesírási nehézség) veszélyeztetettség és gyanú. (2 × 7.500.- Ft)

 2. Pszichológiai vizsgálat: a szintén 2 × 60 perces pszichológiai vizsgálat során részletes intelligencia-vizsgálat mellett gyermek és serdülőkorúak többdimenziós emocionális és viselkedészavarainak szűrővizsgálata történik. (2 × 7.500.- Ft)
  *két gyermek párhuzamos vizsgálatok esetén a két vizsgálat sorrendje felcserélhető

 3. Kiértékelés: a két vizsgálat adatainak számszerűsítését követően a két szakember 60 perces team munkában minőségi és mennyiségi elemzést hajt végre az eredményeken, valamint számítógépes kiértékelésnek veti alá az összesített skálákat. Az eredmények tükrében elkészítik a részletes javaslati tervet.

 4. Szülőkonzultáció: a mindkét szakember jelenlétében történő 60 perces konzultáció összefoglalja az eredményeket és megfogalmazza a fejlesztési javaslatokat. A szülő(k) számára lehetőség van kérdései(k)nek, kételyei(k)nek részletes átbeszélésére a két szakemberrel. (2 × 5.000.- Ft)

 5. Vizsgálati vélemény és javaslat: a szakemberek elkészítik a komplex tanulásdiagnosztika vizsgálati véleményt: előzmények, anamnézis, fejlesztőpedagógiai vizsgálatok eredményei, pszichológiai vizsgálatok eredményei, javaslatok, ajánlott fejlesztési területek. **vélemény abban az esetben készül, amennyiben a szülő jelzi, hogy igényt tart a szóbeli konzultáción túl az írásbeli véleményre és javaslatokra is
  (+5.000.-Ft, 2 × 60 perc)

Mit kap tőlünk extraként a felméréssel?

 • nem csak a fejlesztendő területek listáját, hanem konkrét játékok/irodalmak sorát, melyekkel az adott területeket (pl. olvasástechnika, síkbeli-térbeli orientáció, auditív emlékezet, szókincs aktivizálás, tanulástechnika, ...) célirányosan fejleszteni tudják.

 • nem csak a tanulással összefüggésbe hozható feltárt pszichológiai nehézségek listáját, hanem konkrét pszichológiai ellátási javaslatokat, pszichoedukációt

Mennyi időt jelent a személyreszabott felmérés?

 • 60 perc: pedagógiai vizsgálat I.

 • 60 perc: pedagógiai vizsgálat II.

 • 60 perc: pszichológiai vizsgálat I.

 • 60 perc: pszichológiai vizsgálat II.

 • (60 perc: kiértékelés, adatelemzés)

 • 60 perc: szülőkonzultáció


Úgy hisszük, hogy ez alatt valóban komplex, minőségi, a gyermek igényeihez igazodó, személyreszabott felmérést tudunk nyújtani.

A testvérek vizsgálatának árából 10%-ot elengedünk; valamennyi szolgáltatás csomagunk esetén részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Kéri-Nagy Krisztina

Fejlesztőpedagógus, tanító, biológia-egészségtan tanár, preventív- és korrektív pedagógiai pszichológia szakértő

Fehér Tibor Dániel

Pszichológus, relaxációs terapeuta, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus-jelölt