Részletes

IQ-vizsgálat

Könnyen elfelejti, hogy mit kellene egy feladat után a következőkben csinálnia?

Nem tudja adott idő alatt befejezni a feladatait?

Gondot jelent táblázatok, térképek értelmezése?

Problémák merülnek fel a nyelv megértésével és értelmezésével?

Segítünk feltérképezni a problémát!

A felmérés folyamata

 1. Pszichológiai vizsgálat: 2 × 60 perces pszichológiai vizsgálat során részletes gyermek, serdülő vagy felnőtt intelligencia-vizsgálat kerül felvételre (2 × 7.500.- Ft)

 2. Kiértékelés: a vizsgálat adatainak számszerűsítését követően a szakember minőségi és mennyiségi elemzést hajt végre az eredményeken valamint számítógépes kiértékelésnek veti alá az összesített skálákat.

 3. Konzultáció: a szakember jelenlétében történő 60 perces konzultáció összefoglalja az eredményeket és megfogalmazza azokat a javaslatokat, melyekkel ellensúlyozhatók az intellektus egyes területeinek nehezítettségei. (5.000.- Ft)

 4. Intelligenciavizsgálati vélemény és javaslat*: a szakemberek elkészítik a részletes intelligenciavizsgálati véleményt: előzmények, anamnézis, pszichológiai vizsgálat eredményei, javaslatok, ajánlott fejlesztési területek.

(vélemény abban az esetben készül, amennyiben a szülő/kliens jelzi, hogy igényt tart a szóbeli konzultáción túl az írásbeli véleményre és javaslatokra is, +5.000.-Ft)

4- 7 év 7 hónapos korig

A részletes intelligenciavizsgálat a következő területeket érinti:

 • verbális megértés,

 • téri-vizuális gondolkodás,

 • fluid gondolkodás,

 • munkamemória,

 • feldolgozási sebesség.

Amennyiben a gyermek terhelhetősége/figyelmi kapacitása/egyéb pszichés tényező nem teszi lehetősége a teljes teszt felvételét, úgy a vizsgálat során a felsorolt indexek közül csak annyi kerül felvételre, melyre az idő és a gyermek terhelhetősége időt biztosít.

A verbális megértés területeit a következő alpróbák mérik: általános ismeretek, közös jelentés.

A perceptuális terület feltérképezésére szolgálnak: mozaik-próba, tárgykirakó.

A fluid gondolkodásról enged képet alkotni a következő két alpróba: mátrix-következtetés, képi fogalomalkotás.

A feldolgozási sebesség pedig az állatkereső és a törlés részfeladatok alapján számolódik.

6-16 éves korig

A részletes intelligenciavizsgálat a következő területeket érinti:

 • verbális megértés,

 • perceptuális következtetés,

 • munkamemória valamint

 • feldolgozási sebesség indexek.

Ezekből épül fel a profil, mely a gyermek/fiatal általános megismerő képességei mellett következtetni engednek tanulási zavarokra, figyelmi zavarokra, neurológiai problémákra, speciális adottságokra avagy értelmi szint megállapítására.

A Verbális megértés altesztjeit a következő alpróbák alkotják: közös jelentés, szókincs, általános megértés, általános ismeretek valamint opcionálisan a szótalálás. A perceptuális következtetés a következőt jelenti, a következő alteszteket: mozaik-próba, képi fogalomalkotás, mátrix következtetés, és opcionálisan képkiegészítés. A munkamemória fedi le a számterjedelem valamint az úgynevezett betű-szám szekvencia alpróbákat (továbbá opcionálisan a számolást). Végezetül pedig a feldolgozási sebesség szubtesztjei: Kódolás, Szimbólumkeresés.


16 éves kor fölött

A részletes intelligenciavizsgálat a következő területeket érinti:

 • verbális megértés,

 • perceptuális következtetés,

 • munkamemória

 • valamint feldolgozási sebesség.

Ezekből az indexekből áll össze az intelligenciaprofil. A profil alapján következtetni lehet olyan problémákra, mely összefüggésbe hozható tanulási zavarokkal, figyelmi zavarokkal, neurológiai problémákkal, de képet ad a szellemi képességekről és a végrehajtó funkciók esetleges sérüléséről is.

A verbális megértés index a következő részfeladatok értékeiből tevődik össze: közös jelentés, szókincs, általános megértés és opcionálisan a szótalálás.

A perceptuális következtetés altesztjeit a köetkezők alkotják: mozaik-próba, mintakirakó, mátrix-következtetés, képkiegészítés, és opcionálisan a súlybecslés.

A munkamemória indexe a következő szubtesztekből tevődik össze: számterjedelem, betű-szám szekvencia(, míg opcionálisan felvételre kerülhet itt a számolás alteszt is).

A feldolgozási sebesség index értékei a kódolás valamint a szimbólumkeresés részeredményeiből állnak össze.


   • Verbális intelligencia: az egyén kulturálisan elsajátított ismeretkörének mértéke, felhasználásának hatékonysága. Szoros kapcsolat az olvasással valamint 7 évtől kezdve az írásteljesítménnyel.

 • Perceptuális következtetés: azon mentális képességek (pl. fogalomalkotás, képi-téri ingerek észlelése, elemzése), melyekkel a személy új, automatikusan nem kivitelezhető feladatokat tud megoldani. Erős kapcsolat a matematikai teljesítmény alakulásával, valamint részben hat az olvasási képességre és az írásbeli kifejezőkészségre.

   • Munkamemória: annak a mértéke, hogy a gyermek miként tud verbális (szóbeli) anyagokra figyelemt fordítani. A koncentráció valamint a rövid távú munkaemlékezet felmérésére szolgál.

 • Feldolgozási sebesség: Azt mutatja, hogy milyen teljesítménnynek felel meg a gyermek/fiatal mentális és grafomotoros munkának sebessége. Következtethetünk belőle a rövid távú vizuális emlékezetre, a figyelemre és a szem-kéz koordinációra.

SZAKEMBER

Fehér Tibor Dániel

Pszichológus, relaxációs terapeuta, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus-jelölt