Részletes

IQ-vizsgálat

RÉSZLETES INTELLIGENCIA VIZSGÁLAT

 • a vizsgálat részletes szóbeli elemzése, javaslatok a szakemberrel (45 perc)
 • részletes intelligencia profil (IQ) felvétele (2 óra - 15.000-)
 • részletes írásos elemzés (5.000.- elkészítési idő: kb. 1 hét)
 • 6-16 éves korig (WISC-IV teszt):
   • Verbális intelligencia: az egyén kulturálisan elsajátított ismeretkörének mértéke, felhasználásának hatékonysága. Szoros kapcsolat az olvasással valamint 7 évtől kezdve az írásteljesítménnyel.
   • Perceptuális következtetés: azon mentális képességek (pl. fogalomalkotás, képi-téri ingerek észlelése, elemzése), melyekkel a személy új, automatikusan nem kivitelezhető feladatokat tud megoldani. Erős kapcsolat a matematikai teljesítmény alakulásával, valamint részben hat az olvasási képességre és az írásbeli kifejezőkészségre.
   • Munkamemória: annak a mértéke, hogy a gyermek miként tud verbális (szóbeli) anyagokra figyelemt fordítani. A koncentráció valamint a rövid távú munkaemlékezet felmérésére szolgál.
   • Feldolgozási sebesség: Azt mutatja, hogy milyen teljesítménnynek felel meg a gyermek/fiatal mentális és grafomotoros munkának sebessége. Következtethetünk belőle a rövid távú vizuális emlékezetre, a figyelemre és a szem-kéz koordinációra.

Összesen: 20.000.-

A szolgáltatásról számlát állítunk ki.