Részletes

IQ-vizsgálat

Könnyen elfelejti, hogy mit kellene egy feladat után a következőkben csinálnia?

Nem tudja adott idő alatt befejezni a feladatait?

Gondot jelent táblázatok, térképek értelmezése?

Problémák merülnek fel a nyelv megértésével és értelmezésével?

Segítünk feltérképezni a problémát!

A felmérés folyamata

(vélemény abban az esetben készül, amennyiben a szülő/kliens jelzi, hogy igényt tart a szóbeli konzultáción túl az írásbeli véleményre és javaslatokra is, +10.000.-Ft)

4- 7 év 7 hónapos korig

A részletes intelligenciavizsgálat a következő területeket érinti: 

Amennyiben a gyermek terhelhetősége/figyelmi kapacitása/egyéb pszichés tényező nem teszi lehetősége a teljes teszt felvételét, úgy a vizsgálat során a felsorolt indexek közül csak annyi kerül felvételre, melyre az idő és a gyermek terhelhetősége időt biztosít. 

A verbális megértés területeit a következő alpróbák mérik: általános ismeretek, közös jelentés. 

A perceptuális terület feltérképezésére szolgálnak: mozaik-próba, tárgykirakó. 

A fluid gondolkodásról enged képet alkotni a következő két alpróba: mátrix-következtetés, képi fogalomalkotás. 

A feldolgozási sebesség pedig az állatkereső és a törlés részfeladatok alapján számolódik. 

6-16 éves korig 

A részletes intelligenciavizsgálat a következő területeket érinti: 

Ezekből épül fel a profil, mely a gyermek/fiatal általános megismerő képességei mellett következtetni engednek tanulási zavarokra, figyelmi zavarokra, neurológiai problémákra, speciális adottságokra avagy értelmi szint megállapítására.

A Verbális megértés altesztjeit a következő alpróbák alkotják: közös jelentés, szókincs, általános megértés, általános ismeretek valamint opcionálisan a szótalálás. A perceptuális következtetés a következőt jelenti, a következő alteszteket: mozaik-próba, képi fogalomalkotás, mátrix következtetés, és opcionálisan képkiegészítés. A munkamemória fedi le a számterjedelem valamint az úgynevezett betű-szám szekvencia alpróbákat (továbbá opcionálisan a számolást). Végezetül pedig a feldolgozási sebesség szubtesztjei: Kódolás, Szimbólumkeresés.


16 éves kor fölött 

A részletes intelligenciavizsgálat a következő területeket érinti: 

Ezekből az indexekből áll össze az intelligenciaprofil. A profil alapján következtetni lehet olyan problémákra, mely összefüggésbe hozható tanulási zavarokkal, figyelmi zavarokkal, neurológiai problémákkal, de képet ad a szellemi képességekről és a végrehajtó funkciók esetleges sérüléséről is. 

A verbális megértés index a következő részfeladatok értékeiből tevődik össze: közös jelentés, szókincs, általános megértés és opcionálisan a szótalálás. 

A perceptuális következtetés altesztjeit a köetkezők alkotják: mozaik-próba, mintakirakó, mátrix-következtetés, képkiegészítés, és opcionálisan a súlybecslés.

A munkamemória indexe a következő szubtesztekből tevődik össze: számterjedelem, betű-szám szekvencia(, míg opcionálisan felvételre kerülhet itt a számolás alteszt is).

A feldolgozási sebesség index értékei a kódolás valamint a szimbólumkeresés részeredményeiből állnak össze.


SZAKEMBER

Fehér Tibor Dániel

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

relaxációs terapeuta