Fehér Tibor Dániel

BEMUTATKOZÁS

Pszichológus, relaxációs terapeuta, klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus vagyok. Több éve dolgozom pszichológusként kiscsoportos óvodásoktól kezdve nagykamaszokig. Tapasztalatomat a közfoglalkoztatásban szereztem iskolapszichológusként, valamint pedagógiai szakszolgálatokban. Emellett a Károli Gáspár Református Egyetem megbízott óraadójaként személyiséglélektan szemináriumokat vezettem. Közfoglalkoztatotti munkámban tagja vagyok a szakértői bizottsági munkaközösségnek, melynek keretein belül beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTMN) vizsgálatokat, valamint iskolaérettségi vizsgálatokat végzek. 

Tevékenységemet szakmai szupervízió mellett végzem. Munkámat a Magyar Pszichológiai Társaság Szakmai Etikai Kódexe alapján végzem, külön figyelemmel a titoktartás szabályaira. Tagja vagyok a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnek.

Tanulmányaim

Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
Polcz Alaine Alapítvány, Budapest

Világjáték - életstílus-megismerés: a világjáték alkalmazása a pszichodiagnosztikában és felhasználása a pszichoterápiában" képzés • 2017.

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar &
Bölcsészettudományi Kar, Pécs

klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus képzés • 2017. 

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
Associazione Interdisciplinare Ricerca Didattica Autogon, Budapest

Négy szakaszos terápiás modell” továbbképzés • 2016.

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest

Autogén tréning képzés • 2015-2016.

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Pszichológia mesterképzés • 2014-2016.

Károli Gáspár Református Egyetem

Pszichológia alapszak • 2011-2014.

E-mail: fehertibordaniel@gmail.com

www.iskolaerett.hu