Kéri-Nagy Krisztina

BEMUTATKOZÁS

Fejlesztőpedagógus, tanító, biológia-egészségtan tanár, preventív- és korrektív pedagógiai pszichológia szakértő vagyok. 16 éve dolgozom fejlesztőpedagógusként egy budapesti pedagógiai szakszolgálatnál, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) diagnosztikát és az iskolaérettségi vizsgálatokat végző szakértői bizottság tagjaként. A 3-18 éves korú gyermekek korrekciós megsegítésén túl különösen fontosnak tartom a tanulási nehézségek megelőzését, a prevenciós lehetőségek szem előtt tartását már óvodás korban.

BEMUTATKOZÁS

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

fejlesztőpedagógus, preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakértő

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

egészségtan-tanár

Eszterházy Károly Egyetem
Természettudományi Kar, Eger

biológia szakos tanár

Szent István Egyetem
Jászberényi Tanítóképző Kar, Jászberény

tanító, értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia specializáció

Tel.: 06-20-415-11-99