Kéri-Nagy Krisztina

BEMUTATKOZÁS

Fejlesztőpedagógus, tanító, biológia-egészségtan tanár, preventív- és korrektív pedagógiai pszichológia szakértő vagyok. Régóta dolgozom pedagógiai szakszolgálatnál, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek (BTMN) diagnosztikáját és az iskolaérettségi vizsgálatokat végző szakértői bizottságok tagjaként. 

A 3-18 éves korú gyermekek fejlesztő megsegítésén túl különösen fontosnak tartom a tanulási nehézségek megelőzését, a prevenciós lehetőségek szem előtt tartását már óvodás korban. Munkámnak ugyancsak fontos részét képezi az iskoláskorú gyerekek/fiatalok számára megtalálni és hatékonyan alkalmazni azokat a tanulástechnikai módszereket, amelyek egyénre szabottan segítik az ismeretelsajátítást. Ennek keretében fejlesztőpedagógiai szemléletű tantárgyi korrepetálást és képességfejlesztéssel támogatott felvételi felkészítést is végzek, kiscsoportos formában.

BEMUTATKOZÁS

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar, Budapest

gyógypedagógus j, tanulásban akadályozottak pedagógiája

Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest

szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakértő

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest

egészségtan-tanár

Eszterházy Károly Egyetem
Természettudományi Kar, Eger

biológiatanár 

Szent István Egyetem
Jászberényi Tanítóképző Kar, Jászberény

tanító, képességfejlesztő pedagógia specializáció

Tel.: 06-20-415-11-99